Collegianci

Członkowie i członkinie Collegium Invisibile tworzą dynamiczną sieć kontaktów wspierającą nieustającą wymianę doświadczeń i współpracę o międzydziedzinowym charakterze. Stowarzyszenie zrzesza około 100 wyróżniających się polskich studentów i doktorantów studiujących i prowadzących badania w dziesiątkach ośrodków naukowych, zarówno w Polsce, jak i poza nią, a także ich tutorów. Społeczność Collegium współtworzy także niemal 250 absolwentów, którzy realizują swoje naukowe pasje w placówkach akademickich na całym świecie bądź pracują w sferze kultury, mediów, prawa, administracji czy biznesu. Wspierają nas, biorąc udział w naszych programach i obozach w charakterze tutorów i gości. Jesteśmy w stałym kontakcie z ponad 250 wybitnymi naukowcami, którzy współpracowali z naszymi studentami w ramach Programu Tutorialnego.