Joanna Piechura

Joanna Piechura – tłumaczka, krytyczka literacka. Redaguje kwartalnik „Wizje”. Ukończyła polonistykę i anglistykę w Kolegium MISH UW. Zajmuje się komparatystyką literacką oraz humanistyką środowiskową w kontekście literatury polskiej i amerykańskiej. Bada archiwa Jana Brzękowskiego. Mieszka w Warszawie.