Wiktoria Morawska

Absolwentka historii sztuki i socjologii. Aktualnie kontynuuje studia w zakresie Socjologii Ekonomicznej na Wydziale Nauk Społecznych UWr oraz Interdyscyplinarne Studia Europejskie w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich przy Uniwersytecie Wrocławskim. W obszarze nauk społecznych specjalizuje się w socjologii gospodarczej z uwzględnieniem zachowań konsumenckich, problemów alokacji, stratyfikacji społecznej oraz mega- i makropoziomu struktury społecznej. W obrębie nauk humanistycznych specjalizuje się w badaniach nad architekturą synagogalną.

Oprócz pracy badawczej inicjuje i koordynuje projekty społeczne: GETTO. Częstochowskie dziedzictwo (2016 r. - aktualnie), projekt społeczny dot. zapobiegania seksizmowi i mobbingowi TAKAfucha (2016 r.), Częstochowski Festiwal Sztuki (2013 r.). Aktualnie zaangażowana na poziomie zarządu w działalność kół naukowych: Naukowego Koła Ekonomistów oraz Koła Naukowego Interdyscyplinarnych Działań Europejskich.

W Collegium od 2020 roku. W Programie Tutorialnym współpracuje z dr hab. Mikołajem Lewickim z Zakładu Psychologii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.