Julia Sołek

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie rezydentka w dziedzinie patologii oraz asystent w Zakładzie Patologii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Głowna dziedzina, to zainteresowania to biologia molekularna nowotworów, a szczególnie w ujęciu dynamiki interakcji pomiędzy komórkami nowotworu a mikrośrodowiskiem. Ponieważ pochodzi z rodziny artystycznej, żyła w nieuświadomionym przeświadczeniu, że wszyscy potrafią grać na pianinie.