Jakub Madej

Student ekonomii na Uniwersytecie Yale, absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Były stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Interesuje się prawem anglosaskim (common law), finansami i psychologią.