Maksymilian Dąbkowski

Studiuje lingwistykę na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Interesuję się językami Amazonii, fonologią i jej punktami styku z innymi dyscyplinami, semantyką formalną, dokumentacją i rewitalizacją językową, logiką i psycholingwistyką. Badam amazoński język izolowany a’ingae (lub kofański, ISO 639-3: con), którym posługują się Kofanie w północno-wschodnim Ekwadorze i południowej Kolumbii.