Agnieszka Sobolewska

Agnieszka Sobolewska (poprzednie nazwisko Więckiewicz) - kulturoznawczyni i literaturoznawczyni. Absolwentka Langues, Littératures et Civilisations Étrangeres na Sorbonne-Université i kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW oraz w École Doctorale IV na Sorbonie. PhD Research Fellow w CEFRES (USR 3138 CNRS-MAEDI). Autorka książek “Obrazy czarności” (2020) i “Autoekonomie zapisu Juliana Ochorowicza” (2021). Laureatka VII edycji konkursu Diamentowy Grant MNiSW. Stypendystka Narodowego Centrum Nauki (2021-2023) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2017-2019).