Agnieszka Sobolewska

Agnieszka Sobolewska (poprzednie nazwisko Więckiewicz) - kulturoznawczyni i literaturoznawczyni. Absolwentka Langues, Littératures et Civilisations Étrangeres na Sorbonne-Université i kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW oraz w École Doctorale IV na Sorbonie. Autorka książki Obrazy czarności. Wyobraźnia imperialna i różnica rasowa w niemieckiej kulturze XIX i XX wieku. Siedem szkiców z antropologii wrogości (Warszawa 2020). Członkini Collegium Invisibile i zarządu Polskiego Towarzystwa Genderowego. Laureatka VII edycji konkursu Diamentowy Grant MNiSW. Stypendystka Narodowego Centrum Nauki (2021-2023) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2017-2019).