Juliusz Galiński

Student mongolistyki i tybetologii, etnologii i antropologii kulturowej na studiach drugiego stopnia MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania naukowe obejmują antropologię podmiotów pozaludzkich, apiologię oraz literaturę tybetańską. Prowadził w ramach laboratorium ,,Zieleń miejska: (nie)ludzie, urządzenia, relacje” badania dotyczące warszawskich pszczelarzy. Zajmuje się naukowo toposem pszczoły w tybetańskiej literaturze. Wygłaszał referaty między innymi na konferencjach naukowych: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Święta krowa czy stek?, IV Studencko - Doktoranckim Kongresie Orientalistycznym w Krakowie, konferencji ,,Etnografia transrelacyjna” i konferencji naukowej ,,Granice Humanistyki”. Jest prezesem Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Antropologii Publicznej i Zaangażowanej; współorganizował wydarzenia takie jak seminaria „ Ludzkie, nieludzkie, pozaludzkie” i debatę: ,,Co dalej z etnologią?”. Członek Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile od 2020 roku. Prowadził warsztaty w ramach szkoły letniej dotyczące relacji Mongołów ze zwierzętami nieludzkimi oraz drugie o tybetańskiej kulturze ze szczególnym uwzględnieniem relacji ze zwierzętami nieludzkimi. W roku 2020 prowadził dwa tutoriale dla beneficjentów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.