Andrzej Żak

Doktorant w Szkole Doktorskiej Anthropos Instytutów PAN. Interesuje się przede wszystkim językoznawstwem. Pasjonują go języki nieoczywiste (np. mongolski), ginące (wilamowski) i mniejszościowe (kaszubski). Poza tym w wolnych chwilach zajmują go indoeuropejskie rekonstrukcje (koniecznie w duchu teorii laryngalistycznej). Pracę doktorską zamierza pisać na temat rozwoju akcentu w języku kaszubskim. Absolwent filologii bałtyckiej na UW (w ramach MISH), rok mieszkał w Wilnie, rok w Ułan Bator i pół roku w Moguncji. Lubi jeździć konno po mongolskim stepie, organizować wyprawy dialektologiczne i podróżować koleją transsyberyjską.