Bartłomiej Zydel

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz byłym prezesem działającego na tym Wydziale Koła Naukowego Prawa Administracyjnego. Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem (summa cum laude). Praca magisterska pt. „Wybrane aspekty koncepcji zadań ustawowo zleconych jednostkom samorządu terytorialnego” oceniona i obroniona na ocenę bardzo dobrą. Aktualnie doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW, gdzie pod kierunkiem prof. Ireny Lipowicz przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa samorządu terytorialnego.” Trzon Jego zainteresowań naukowo-badawczych stanowią prawo administracyjne (zarówno ustrojowe, jak i materialne) oraz teoria prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z samorządem terytorialnym.