Kinga Mądraszewska

Studentka studiów magisterskich z zakresu filologii romańskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja literaturoznawstwo) oraz studiów licencjackich na kierunku komparatystyka literacko-kulturowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku akademickim 2016-2017 studiowała literaturę porównawczą na paryskiej Sorbonie (Paris-IV).

Jej zainteresowania koncentrują się na literacko-kulturowym obrazie choroby psychicznej. Pracę licencjacką napisała na temat konstytuowania się gatunku fantastyki w oparciu o nowopowstałą dziedzinę medycyny, jaką w XIX wieku była psychiatria (na podstawie dzieł Nervala i Maupassanta). Szczególnie pasjonuje ją literacka postać szaleńca oraz twórczość artystów z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie jest w trakcie pisania pracy magisterskiej, poświęconej powieści azylarnej, który to gatunek miał zapoczątkować Hector Malot. Nie stroni od zgłębiania historii rozwoju psychiatrii w różnych jej kontekstach (m.in. prawnym), co uważa za fascynujące zajęcie.

Dodatkowo zajmuje się zagadnieniem przekładu, odbyła dwie praktyki zawodowe w biurze tłumaczeń przysięgłych, gdzie następnie pracowała. Ponadto została skierowana przez uniwersytet na staż w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, gdzie udowadniała, że w państwowej administracji jest również miejsce dla literaturoznawców.

W wolnej chwili oddaje się pisaniu recenzji na popularnych portalach poświęconych literaturze.