Marta Emilia Bielińska

Studentka II roku BPhil in Philosophy na University of Oxford. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (kierunek wiodący: filozofia) oraz Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (kierunek wiodący: fizyka, specjalizacja teoretyczna). W ramach obecnych studiów interesuje się przede wszystkim filozofią czasu i przestrzeni, metafizyką modalności, logikami modalnymi oraz prawami przyrody. Zajmują ją wszelkie zagadnienia formalne w filozofii.
W Collegium od 2017 roku. Prowadziła zajęcia „Dlaczego ogórek nie śpiewa? – podstawy logiki modalnej” podczas Szkoły Letniej oraz tutorial z metafizyki analitycznej w ramach Pierwszego Tutora.