Ewa Zakrzewska

Doktorantka na Wydziale Historii European University Institute we Florencji. Interesuje się historią wiedzy w okresie wczesnonowożytnym, w ramach doktoratu bada architekturę informacji repozytoriów akademickich (archiwów, muzeów i projektów narzędzi infrastrukturalnych) w okresie 1600-1750. Absolwentka Instytutu Warburga, University of London (MA in Cultural, Intellectual and Visual History) i Uniwersytetu Warszawskiego (filozofia w ramach MISH).