Ewa Zakrzewska

Studentka studiów magisterskich w Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów licencjackich z filozofii w ramach MISH UW. Interesuje się historią nowożytnej kultury naukowej, zwłaszcza dziejami nowożytnych muzeów i encyklopedii jako form reprezentacji wiedzy naukowej, historią idei (“intellectual history”) i jej metodologią, filozofią analityczną (zagadnieniami epistemologicznymi, filozofią języka i nauki) oraz metodologią nauk humanistycznych (muzeologią, teorią literatury, teorią nauk historycznych). Absolwentka i tutorka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W Collegium od 2020 roku.