Krzysztof Worek

Absolwent prawa i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku akademickiego 2021/2022 również doktorant w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z kryminologią, psychologią społeczną i kryminalistyką. W swojej dotychczasowej działalności zajmował się wykorzystaniem mediów społecznościowych w prawie, zachowaniami ludzi w cyberprzestrzeni, prawem i postępowaniem wobec nieletnich oraz przestępczością seksualną. W Collegium od 2020 roku.