Krzysztof Worek

Student prawa i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z kryminologią, psychologią społeczną i kryminalistyką. W swojej dotychczasowej działalności zajmował się wykorzystaniem mediów społecznościowych w prawie, zachowaniami ludzi w cyberprzestrzeni, prawem i postępowaniem wobec nieletnich oraz przestępczością seksualną. W Collegium od 2020 roku.