Kinga Szczepaniak

Absolwentka kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie lekarz-stażysta w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie. W swojej działalności naukowej i zawodowej dąży do przyglądania się chorobom człowieka z perspektywy genów i metabolizmu komórkowego. Stypendystka Funduszu Talenty (2017-2020), m.st. Warszawy (2016-2020) oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2014-2020). Członek Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM w latach 2017-2019.