Filip Ryba

Na co dzień student w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, w przerwach podróżnik amator. Lubi łączyć perspektywę ponowoczesną z bliskowschodnią codziennością. W ramach MISHu realizuje badania dotyczące przemian w męskiej podmiotowości wobec rewolucji w Libanie. Ma słabość do sukulentów, francuskiego poststrukturalizmu i powieści Orhana Pamuka.