Filip Ryba

Na co dzień doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, w przerwach podróżnik amator. Lubi łączyć perspektywę ponowoczesną z bliskowschodnią codziennością. W Szkole Doktorskiej Anthropos realizuje badania dotyczące znaczenia oliwek w regionie Asz-Szamu. Ma słabość do sukulentów, francuskiego poststrukturalizmu i powieści Orhana Pamuka.