Kacper Kolęda

Kacper jest doktorantem na Uniwersytecie Harvarda. Interesuje się ideami zdrowia i choroby oraz ich odbiciem w sztuce, architekturze i ich dyskursach. Szczególnie ciekawi go kwestia potworności (monstrosity), która wyłania się w relacji do tych dwóch terminów. Kacper studiował na University College London oraz University of Cambridge, gdzie badał antropomorficzność architektury oraz połączenia pomiędzy przestrzeniami architektonicznymi a ciałem. Jego zainteresowania są transhistoryczne, obejmując okres od osiemnastego i dziewiętnastego wieku do współczesności. Poza akademią, Kacper zdobywał doświadczenie w sekcji Modern & Impressionist domu aukcyjnego Christie’s London oraz w innych galeriach i organizacjach związanych ze sztuką w Londynie. Kacper skupia się także na rozwoju warsztatu pod kątem krytyki sztuki.