Bartosz Nowak

Absolwent Biotechnologii. Obecnie studiuje medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia genetyki w tym patogenezę chorób poliglutaminowych, które bada w ramach Diamentowego Grantu oraz zagadnienia medycyny personalizowanej. Jest także zaangażowany w popularyzację wiedzy o genetyce. Po studiach planuje specjalizację w dziedzinie okołoonkologicznej. W Collegium od 2021 roku.