Arkadiusz Siwko

Naukowo zajmuje się historią średniowiecznej Rusi i badaniem źródeł jej dotyczących - aktualnie przygotowuje dysertację poświęconą pograniczom państwa Rurykowiczów. Pasjonat szeroko rozumianej Europy Wschodniej i całego obszaru postradzieckiego, do którego chętnie podróżuje. Hobbystycznie król jednego z polskich państw wirtualnych.