Jędrzej Jaworski

Doktorant w MRC Laboratory of Molecular Biology na Uniwersytecie w Cambridge. Prowadzi badania nad pozachromosomalnym DNA (ecDNA), kluczowym czynnikiem w rozwoju nowotworów i ich lekooporności. Zainteresowanie rakiem poszerzał studiując metody wczesnego wykrywania nowotworów z krwi na podstawie ctDNA, o czym napisał pracę licencjacką. W ramach wolontariatu jest również zaangażowany w Institute for Indian Mother and Child, dla którego pracował w Bengalu Zachodnim oraz organizował wykłady w Oksfordzie. W wolnym czasie jest kapitanem siatkówki II drużyny uniwersyteckiej.