Agata Wolna

Jest doktorantką w Instytucie Psychologii UJ, w ramach programu Cognitive and Social Neuroscience. W ramach swojej pracy naukowej zajmuje się badaniem mózgowego podłoża procesów językowych oraz dwujęzyczności. Jest członkinią Laboratorium Języka i Dwujęzyczności działającego w Instytucie Psychologii UJ. W 2018 roku ukończyła Psychologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2016 roku studiowała w Ecole Normale Superieure w Paryżu. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016, 2017), Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014 - 2017). Członkini Collegium Invisibile od 2017 roku, w latach 2019-2020 oraz 2020-2021 członkini Komisji Rewizyjnej.