Magdalena Raczkowska

Absolwentka Fizyki Medycznej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zastosowań technologii w medycynie, w szczególności sztucznej inteligencji (sieci neuronowych). Przewodniczyła Kołu Naukowemu Fizyków Medycznych KERMA. Uczestniczka GSI Summer School w Instytucie Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt, gdzie prowadziła badania w zakresie minimalizacji rozproszenia wiązki w terapii ciężkimi jonami na skutek ruchu narządów. Stypendystka programu Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w zakresie „Pancreatic cancer comprehensive histopatology based on chemical imaging”. Po zakończeniu studiów odbyła staż na Uniwersytecie Lizbońskim o tematyce radiacyjnego narażenia pacjenta. Obecnie pracuje jako koordynator badań klinicznych.