Bartosz Biskup

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ w programie “Society of The Future”. Absolwent prawa i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykonawca grantu Preludium BIS dotyczącego nieesencjalnego rozumienia pojęcia małżeństwa i prawa do zawarcia małżeństwa na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. PI grantu Preludium dotyczącego artefaktualnej teorii prawa. Członek Jagiellonian Center for Law, Language and Philosophy. W Collegium od 2017 roku. https://teoria.wpia.uj.edu.pl/katedra/doktoranci/bartosz-biskup