Bartosz Biskup

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ w programie “Society of The Future”. Absolwent prawa i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykonawca grantu Preludium BIS dotyczącego nieesencjalnego rozumienia pojęcia małżeństwa i prawa do małżeństwa na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Członek Jagiellonian Center for Law, Language and Philosophy. Interesuje się filozofią języka, inżynierią