Krzysztof Kocik

Absolwent I stopnia filologii serbskiej w ramach międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie kontynuuje swoją przygodę na II stopniu MISH UJ, realizując program serbistyki oraz indologii. Od 2017 roku przewodniczący Rady Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.