Krzysztof Kocik

Absolwent I stopnia filologii serbskiej w ramach międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie kontynuuje swoją przygodę na II stopniu MISH UJ, realizując program serbistyki oraz indologii. W latach 2017 - 2021 przewodniczący Rady Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2021 roku - członek zarządu Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej.