Sara Kusz

Absolwentka filologii polskiej (spec. antropologiczno-kulturowa) w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dawna podopieczna Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz absolwentka toruńskiego Liceum Akademickiego (obecnie: Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące). Interesuje się literaturą i kulturą polską XVIII i XIX wieku oraz jej recepcją, a szczególnie pasjonuje ją twórczość kobiet oraz pisanie o kobietach w tym okresie. Jej praca licencjacka dotyczyła „Karoliny” Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, natomiast magisterska została poświęcona sposobom kształtowania i ukazywania obywatelskich postaw kobiet w literaturze doby rozbiorów. Na drugim kierunku tematem rozprawy stała się odpowiedzialność obdarowanych i zapisobierców windykacyjnych za zachowek w prawie polskim.