Jakub Brejdak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz The University of Edinburgh. Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Spolecznych UW. Do jego zainteresowań naukowych należy prawo handlowe, ekonomiczna analiza prawa, crowdfunding udzialowy oraz doktryny polityczno-prawne. Miłośnik muzyki oraz gry w tenisa.