Jakub Brejdak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz The University of Edinburgh. Do jego zainteresowań naukowych należy ekonomiczna analiza prawa oraz doktryny polityczno-prawne. Miłośnik muzyki oraz gry w tenisa.