Aleksandra Wójtowicz

Studiuje prawo, historię i antropologię w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała też stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Karola w Pradze i George Mason University w Waszyngtonie. Zajmuje się antropologią prawa i antropologią polityki.