Rafał Kłosek

Student filozofii na University College London (UCL) gdzie rozwija swoje zainteresowania z filozofii politycznej, filozofii umysłu, oraz etyki. Zajmuje się przede wszystkim teoriami i krytykami liberalizmu, etyką konfliktu politycznego oraz wolnością słowa. Obecnie przygotowuje pracę licencjacką na temat paradoksu tolerancji. W Collegium od 2020 roku.