Rafał Kłosek

Student studiów magisterskich z filozofii na Central European University. Absolwent studiów licencjackich z filozofii na University College London. Interesuje się filozofią polityczną, metaetyką oraz epistemologią społeczną.