Olga Grochowska

Absolwentka literaturoznawstwa porównawczego i geografii na Uniwersytecie w St Andrews oraz literaturoznawstwa porównawczego na Uniwersytecie w Cambridge. Od 2020 r. doktorantka na Wydziale Języków Średniowiecznych i Nowożytnych Uniwersytetu w Oksfordzie, wspierana przez Ertegun Graduate Scholarship Programme in the Humanities. Interesują ją związki pomiędzy przestrzenią i literaturą, narracje postpamięciowe i metafikcja, którym to kwestiom poświęciła swoją pracę licencjacką i magisterską. W ramach doktoratu skupia się na współczesnej prozie dotyczącej przedwojennej wieloetniczności terenów, które po 1945 r. znalazły się w granicach Polski. Zaangażowana w liczne projekty edukacyjne – prowadzi zajęcia z zakresu literatury i pisania tekstów akademickich, jak również wspiera licealistów w rekrutacji na anglosaskie uczelnie.