Konrad Wyszkowski

Absolwent MISH Uniwersytetu Warszawskiego; bakałarz („licencjat”) i magister filozofii; magister prawa (studia „jednolite magisterskie”). Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW (obecny odpowiednik dawnych studiów doktoranckich „przy wydziałach”). Tytuł rozprawy bakałarskiej vel „licencjackiej” z filozofii: „Zasada indywidualizacji a doświadczenie nicości”; rozprawy magisterskiej z tegoż kierunku: „Doświadczenie nicości a zasada identyfikacji (tożsamości)”; rozprawy magisterskiej z prawa (nauk prawnych): „Problem miejsca tzw. przepisów administracyjnych w polskim systemie źródeł prawa”. Najnowsze teksty: : „Przeistaczanie się podmiotu konstytuującego w dziejach państwa Południowoafrykańskiego” („Konstytucyjne interregnum”, Warszawa 2019), “Pojęcia nicości i stosunki między nimi. Wgląd w pojęcie negacji poprzez pojęcie nicości” (“Nicość”, Warszawa 2020). https://uw.academia.edu/KonradWyszkowski https://www.researchgate.net/profile/Konrad_Wyszkowski