Sprawozdania

Jako organizacja pozarządowa i organizacja pożytku publicznego (OPP) przestrzegamy zasad transparentności. Dlatego publicznie udostępniamy nasze sprawozdania merytoryczne i finansowe z poprzednich lat.