Wspieraj nas

Collegium Invisibile posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Nasza działalność odbywa się na zasadach pro publico bono. Osoby zaangażowane w zarządzanie stowarzyszeniem oraz biorące udział w naszych programach nie pobierają wynagrodzeń. Bieżące wydatki administracyjne pokrywane są dzięki składkom członkowskim, darowiznom oraz wpływom z 1% podatku dochodowego przekazywanego przez wspierające nas osoby. Koszty organizacji programów pokrywane są przede wszystkim dzięki zewnętrznym źródłom finansowania.

W czasie ponad dwóch dekad działalności stowarzyszenie zdołało pozyskać zaufanie i wsparcie wielu sponsorów i partnerów, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego oraz pozarządowego. Dotychczas wspierały nas m.in. Open Society Foundation, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Fundacja Pogranicze, Miesięcznik Znak, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Fundacją PKO Banku Polskiego, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Miasto Warszawa oraz Miasto Kraków.

Stale współpracujemy z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci.

Nasz rachunek bankowy

75 2130 0004 2001 0388 1604 0001

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

KRS 0000132216 / NIP 5252210722

W tytule przelewu należy zaznaczyć, że to darowizna na cele statutowe.

Nasi patroni