Wioska Olimpijska

Wioska Olimpijska to organizowany i prowadzony przez Członków(-inie) Collegium wakacyjny obóz naukowy przeznaczone dla wyróżniających się uczniów i uczennic szkół średnich. Jest to jedyny w Polsce obóz letni adresowany do laureatów(-ek) i finalistów(-ek) licealnych olimpiad przedmiotowych.

Program obozu naukowego wzorowany jest na Szkołach Letnich Collegium Invisibile, organizowanych dla podopiecznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci od 1999 roku. Pierwsza Wioska Olimpijska odbyła się w Białowieży w 2008 roku. Od 2018 roku organizowana jest pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 – czyli roku powstania projektu – do 2023 r. odbyło się 8 Wiosek Olimpijskich, których beneficjentami(-kami) było 190 Olimpijczyków(-ek) biorących udział w ponad 70 warsztatach. Zajęcia podczas obozu są prowadzone przez badaczy(-ki) afiliowanych(-e) na całym świecie, w tym na UJ, UW, AGH, PAN, WUM, czy w zagranicznych ośrodków takich, jak Princeton University, University of Cambridge, Harvard University, St Andrew's University, Universitat Wien, Karolinska Institutet, Sorbonne-Université, czy Boccioni University w Mediolanie.

Na program obozu składają się prowadzone przez Studentów(-ek) Collegium zajęcia warsztatowe, przygotowywane przez uczniów i uczennic referaty, wykłady gościnne oraz dodatkowe wydarzenia kulturalne. Każdy(-a) licealista(-tka) uczestniczy w dwóch trwających przez cały obóz cyklach warsztatów. Studenci(-tki) Collegium prowadzą kursy w niewielkich grupach – dzięki temu zajęcia zyskują seminaryjny charakter. Warsztaty mają na celu zgłębianie wybranych aspektów danej dziedziny, wprowadzenie uczestników w podstawy warsztatu naukowego i wykształcenie w nich umiejętności krytycznego myślenia.

Kontakt z młodymi naukowcami(-czyniami) staje się dla uczniów i uczennic wydarzeniem formującym, kształtującym ich osobowość i często wpływającym na decyzje o podjęciu pracy naukowej w przyszłości. Udział w Wiosce Olimpijskiej jest bezpłatny.

W 2024 r. Wioska odbywa się w dniach 19-24.08.2024 roku w Krakowie.Wysyłanie aplikacji na Wioskę możliwe będzie do 07.06.2024 za pomocą formularza załączonego poniżej. Link do wydarzenia: https://fb.me/e/3sSDds7Hg

Koordynacja programu

Arkadiusz Siwko i Kinga Wygnaniec

Kontakt - wioska.olimpijska@ci.edu.pl

Dowiedz się więcej o innych częściach Piramidy Wiedzy