Wioska Olimpijska

Wioska Olimpijska to organizowany i prowadzony przez członków Collegium wakacyjny obóz naukowy przeznaczone dla wyróżniających się uczniów szkół średnich. Jest to jedyny w Polsce obóz letni adresowany do laureatów i finalistów licealnych olimpiad przedmiotowych.

Program obozu naukowego wzorowany jest na Szkołach Letnich Collegium Invisibile, organizowanych dla podopiecznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci od 1999 roku. Pierwsza Wioska Olimpijska odbyła się w Białowieży w 2008 roku. Od 2018 roku organizowana jest pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na program obozu składają się prowadzone przez studentów Collegium zajęcia warsztatowe, przygotowywane przez uczniów referaty, wykłady gościnne oraz dodatkowe wydarzenia kulturalne. Każdy licealista uczestniczy w dwóch trwających przez cały obóz cyklach warsztatów. Studenci Collegium prowadzą kursy w niewielkich grupach – dzięki temu zajęcia zyskują seminaryjny charakter. Warsztaty mają na celu zgłębianie wybranych aspektów danej dziedziny, wprowadzenie uczestników w podstawy warsztatu naukowego i wykształcenie w nich umiejętności krytycznego myślenia.

Kontakt z młodymi naukowcami staje się dla uczniów wydarzeniem formującym, kształtującym ich osobowość i często wpływającym na decyzje o podjęciu pracy naukowej w przyszłości.

Udział w Wiosce Olimpijskiej jest bezpłatny. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesora Jacka Popiela oraz Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Koordynacja programu

Kinga Szczepaniak, Rafał Kłosek

Kontakt - wioska.olimpijska@ci.edu.pl

Dowiedz się więcej o innych częściach Piramidy Wiedzy