Tutorial Naukowy

Tutorial Naukowy opiera się na bezpośredniej współpracy badawczej pomiędzy studentami Collegium a pracownikami naukowymi. Udział w programie rozpoczyna się od nawiązania przez collegiantów kontaktu z przedstawicielami interesujących ich dziedzin. Student może zwrócić się z propozycją podjęcia współpracy do dowolnego pracownika naukowego związanego z ośrodkiem akademickim w Polsce lub poza nią. Trwający co najmniej rok tutorial przybiera formę zależną od konkretnego projektu badawczego. Udział w programie zakończony jest pracą roczną lub raportem z badań. Każdy student Collegium powinien zaprezentować wyniki swojej pracy pozostałym członkom stowarzyszenia w formie referatu wygłoszonego podczas jesiennego lub wiosennego obozu naukowego.

Dotychczas zorganizowaliśmy ponad pół tysiąca rocznych tutoriali, dzięki którym nasi studenci współpracowali nad wybranymi przez siebie zagadnieniami z ponad 250 wybitnymi naukowcami działającymi w kraju i zagranicą. Wśród Tutorów(-ek) i Osób Tutorskich oferujących wsparcie naukowe Członkom(-iniom) Stowarzyszenia znalazły się m.in. takie postaci jak prof. Stefan Amsterdamski (filozof), prof. Jerzy Axer (filolog klasyczny), prof. Leszek Balcerowicz (polityk i ekonomista), prof. Agata Bielik-Robson (filozofka i publicystka), prof. Jan Błoński (historyk literatury i krytyk literacki), prof. Jerzy Bralczyk (językoznawca), prof. Marek Cichocki (politolog i filozof), prof. Ewa Domańska (historyczka), prof. Tadeusz Gadacz (religioznawca, filozof), prof. Dariusz Gawin (socjolog, historyk idei), prof. Bronisław Geremek (polityk, historyk), prof. Aleksander Gieysztor (historyk, mediewista), prof. Piotr Gliński (socjolog, polityk), prof. Michał Głowiński (filolog, teoretyk literatury), prof. Bogdan Góralczyk (politolog, sinolog, dyplomata), prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz (polityczka, prawniczka), prof. Czesław Hernas (filolog, folklorysta), prof. Jerzy Jarniewicz (filolog angielski, poeta), prof. Jan Kieniewicz (historyk, dyplomata), prof. Jerzy Kłoczowski (historyk), prof. Monika Kostera (socjolożka), prof. Andrzej Koźmiński (ekonomista), prof. Ryszard Legutko (filozof, polityk), prof. Philippe Lejeune (francuski badacz autobiografii, eseista), prof. Zdzisław Libera (historyk literatury), prof. Ewa Łętowska (prawniczka), prof. Krzysztof Meyer (kompozytor, badacz muzyki), prof. Wojciech Roszkowski (ekonomista, historyk), prof. Marek Safjan (prawnik, sędzia), prof. Marek Siemek (filozof, tłumacz), prof. Piotr Sztompka (socjolog), ks. Józef Tischner (filozof), czy prof. Kamil Zaradkiewicz (prawnik).

Koordynacja programu

Sebastian Machera, Alicja Neumann-Karpińska

Dowiedz się więcej o innych częściach Piramidy Wiedzy