Tutorial Naukowy

Tutorial Naukowy opiera się na bezpośredniej współpracy badawczej pomiędzy studentami Collegium a pracownikami naukowymi. Udział w programie rozpoczyna się od nawiązania przez collegiantów kontaktu z przedstawicielami interesujących ich dziedzin. Student może zwrócić się z propozycją podjęcia współpracy do dowolnego pracownika naukowego związanego z ośrodkiem akademickim w Polsce lub poza nią. Trwający co najmniej rok tutorial przybiera formę zależną od konkretnego projektu badawczego. Udział w programie zakończony jest pracą roczną lub raportem z badań. Każdy student Collegium powinien zaprezentować wyniki swojej pracy pozostałym członkom stowarzyszenia w formie referatu wygłoszonego podczas jesiennego lub wiosennego obozu naukowego.

Dotychczas zorganizowaliśmy ponad pół tysiąca rocznych tutoriali, dzięki którym nasi studenci współpracowali nad wybranymi przez siebie zagadnieniami z ponad 250 wybitnymi naukowcami działającymi w kraju i zagranicą.

Koordynacja programu

Agnieszka Więckiewicz

Dowiedz się więcej o innych częściach Piramidy Wiedzy