Szkoła Letnia

Szkoła Letnia to organizowany i prowadzony przez członków Collegium wakacyjny obóz naukowy przeznaczony dla wyróżniających się uczniów szkół średnich stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Przez ponad tydzień studenci, uczniowie oraz zaproszeni goście tworzą jedyne w swoim rodzaju intelektualno-społeczne „laboratorium” – przestrzeń wymiany doświadczeń, wzajemnych inspiracji i poszukiwania nowych idei. Na program obozu składają się prowadzone przez studentów Collegium zajęcia warsztatowe, przygotowywane przez uczniów referaty, wykłady gościnne oraz dodatkowe wydarzenia kulturalne. Warsztaty przybliżające wybrane zagadnienia naukowe odbywają się w trwających przez cały obóz cyklach. Collegianci prowadzą je dla małych grup, w formie seminaryjnej. Podczas obozów uczniowie wygłaszają też referaty dotyczące wybranych przez siebie zagadnień. Wystąpienia przygotowywane są przez nich przed przyjazdem na obóz pod opieką studentów Collegium. Na gościnne wykłady zapraszani są badacze gotowi zainspirować uczestników swoją pasją oraz odkryć przed nimi nowe sposoby myślenia i problemy do rozwiązania.

Szkoła Letnia odbywa się w należącym do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Pałacu Biskupów Poznańskich w Ciążeniu. W ponad dwudziestu zorganizowanych przez nas letnich obozach naukowych udział wzięło ponad 150 studentów Collegium oraz ponad 350 licealistów.

Koordynacja programu

Kinga Szczepaniak

Dowiedz się więcej o innych częściach Piramidy Wiedzy