Pierwszy Tutor

Program Pierwszy Tutor opiera się na indywidualnej pracy badawczej uzdolnionych uczniów szkół średnich pod opieką studentów Collegium. Biorą w nim udział stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Podczas regularnych spotkań collegianci wprowadzają swoich podopiecznych w metodologię wybranych dyscyplin akademickich. Uczniowie doskonalą umiejętności poszukiwania materiałów naukowych, krytycznej lektury źródeł oraz formułowania i weryfikowania własnych hipotez. Dzięki temu już w czasie nauki w szkole średniej zyskują możliwość przygotowania naukowej pracy pisemnej pod opieką tutora z Collegium. Z kolei dla studentów Collegium program Pierwszy Tutor jest okazją do zdobycia doświadczenia dydaktycznego - pracy z zainteresowanymi tymi samymi dziedzinami podopiecznymi, ukierunkowywania ich poszukiwań naukowych, oceniania wyników pracy, a także doboru odpowiednich materiałów i narzędzi dydaktycznych. Program pomaga zmniejszyć dystans między edukacją szkolną i wyższą, wspierając wymianę doświadczeń między uczniami szkół średnich i bardziej doświadczonymi w życiu akademickim studentami Collegium.

Całoroczna współpraca zwieńczona jest trzydniowym obozem, który odbywa się zwykle we wrześniu. W jego trakcie licealiści prezentują wyniki swoich badań, biorą udział w wykładach i dyskusjach oraz przygotowywanym specjalnie dla nich programie kulturalnym.

Dotychczas umożliwiliśmy rozpoczęcie indywidualnej pracy badawczej ponad 200 uczniom szkół średnich pod opieką ponad 150 collegiantów.

Koordynacja programu

Sara Kusz, Maciej Zawistowski

Dowiedz się więcej o innych częściach Piramidy Wiedzy