Niewidzialne Kolokwia

Niewidzialne Kolokwia – Colloquia Invisibilia - to cykl spotkań, podczas których chcemy pochylać się nad wybranymi problemami społecznymi oraz ze świata kultury i nauki, a do dyskusji zapraszamy wybitnych ekspertów oraz wszystkich zainteresowanych.

Koordynacja programu

Jan Skarbek-Kazanecki