Idea Collegium

Collegium Invisibile jest stowarzyszeniem działającym na rzecz wspierania rozwoju intelektualnego i społecznego wyróżniających się polskich studentów i studentek, doktorantów i doktorantek. Wierzymy w wartość samodzielnego rozwijania pasji badawczej oraz kluczową rolę bezpośredniej współpracy i dialogu w procesie kształcenia. Dążymy do upodmiotowienia młodych uczonych i inspirujemy do przyjmowania w swych działaniach postawy społecznej odpowiedzialności.

Każdego roku organizujemy programy edukacyjne i naukowe oparte o nowoczesne formy nauczania. Wszystkie programy koordynowane są przez władze stowarzyszenia oraz organizowane we współpracy z zewnętrznymi partnerami - organizacjami pozarządowymi i samorządowymi, uczelniami i instytutami badawczymi, instytucjami kultury i dziedzictwa.

Członkowie i członkinie Collegium tworzą dynamiczną sieć kontaktów umożliwiającą akademicką współpracę między uczelniami, krajami i dziedzinami wiedzy. Struktura „niewidzialnego kolegium”, podobnie jak w przypadku siedemnastowiecznego Invisible College, wykracza poza oficjalne uniwersyteckie struktury. Odzwierciedla ona nasze przekonanie, że – tak jak w historycznych republikach uczonych – nowe idee i autentyczne życie intelektualne powstają na styku różnorodnych metodologii, tradycji akademickich oraz indywidualnych biografii.

W życiu Collegium udział biorą zarówno jego studenci, jak również absolwenci oraz pracownicy naukowi, z którymi współpracujemy w ramach naszych programów. O rozwoju stowarzyszenia decydują wszyscy jego członkowie reprezentowani przez wybierane co roku władze. Collegium jest organizacją niezależną oraz działającą na zasadach non-profit.

Collegium Invisibile zostało założone w 1995 roku z inicjatywy prof. Wojciecha Gasparskiego. Było to możliwe dzięki wsparciu Open Society Institute w Budapeszcie. Powstające wówczas Collegium stanowiło element sieci podobnych organizacji, obejmującej swym zasięgiem Europę Środkową i Wschodnią w szczególnie burzliwych dla regionu czasach.

W 1999 roku Collegium uniezależniło się od Fundacji „Wiedza i Doświadczenie” i przekształciło się w pełni niezależne stowarzyszenie. Od tej pory na studentach wstępujących w poczet członków organizacji spoczywa nie tylko odpowiedzialność za własny rozwój naukowy, lecz także za jej trwanie i rozwój. Dzisiaj Collegium stanowi w pełni samorządne stowarzyszenie gromadzące kilkuset członków - studentów, absolwentów i tutorów.

Od roku 2009 Collegium posiada status organizacji pożytku publicznego i jest uprawnione do przyjmowania wpłat pochodzących z 1% podatku dochodowego.

Posłuchaj o programach Collegium Invisibile w naszym podcaście: