Harmonogram studiów

październik

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w programie „Pierwszy Tutor”

Obóz Jesienny i Walne Zgromadzenie Członków Collegium, wybór nowego Zarządu

listopad

Termin powiadomienia koordynatorów o planowanym udziale w Tutorialu Naukowym, w tym wyborze tutora lub kontynuowaniu współpracy ze starym tutorem, a także przesłania deklaracji współpracy

grudzień

Termin zgłoszenia tematu i ramowego planu pracy w ramach Tutorialu Naukowego i  programu „Pierwszy Tutor”

Obóz Zimowy w Zakopanem (integracyjny)

Rozpoczęcie I etapu rekrutacji do Collegium

luty

Termin przesłania koordynatorom programu „Pierwszy Tutor” I meldunku

Termin nadsyłania wniosków aplikacyjnych do Collegium

marzec

Termin meldunku na temat przebiegu Tutorialu Naukowego oraz ewentualnych trudności w jego realizacji, zgłoszenie chęci podjęcia Tutorialu w semestrze letnim

kwiecień

II etap i wyniki rekrutacji do Collegium

maj

Obóz Wiosenny - immatrykulacja nowych członków, graduacja absolwentów i Walne Zgromadzenie Członków

Termin przesłania koordynatorom programu „Pierwszy Tutor” II meldunku

czerwiec

Nabór zgłoszeń na Wioskę Olimpijską

Wrzesień

Szkoła Letnia w Ciążeniu

Wioska Olimpijska w Krakowie

Weekendowy obóz podsumowujący program „Pierwszy Tutor”

Termin ewentualnego złożenia wniosku o urlop lub przedłużenie terminu rozliczenia roku

październik

Termin złożenia formularza końcoworocznego oraz sprawozdania zaliczającego Tutorial Naukowy