Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości ok. 3000-5000 słów, nie wliczając bibliografii; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze Stowarzyszeniem). Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium.

15.01 2021

Rozpoczęcie rekrutacji

Udostępnienie formularza rekrutacyjnego. Zobacz więcej o rekrutacji w roku 2020/2021 tutaj.

28.02 2021

Termin nadsyłania aplikacji do godz. 23.59

Marzec 2021

Wyniki I etapu rekrutacji

Zakwalifikowani kandydaci otrzymają od nas powiadomienie mailem

Kwiecień 2021

II etap rekrutacji

Rozmowy z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu.

30.04.2021

Wyniki II etapu rekrutacji

Zakwalifikowani kandydaci otrzymają od nas powiadomienie mailem, a ich lista zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce Aktualności.

Zainteresowani kandydaci mogą uzyskać informację zwrotną na temat swojej aplikacji.