Ogólnopolski konkurs na esej „Zachwyt i świadomość”

Collegium Invisibile we współpracy z miesięcznikiem „Znak” ogłasza konkurs dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych oraz studentów i studentek studiów I stopnia.

„Podstawę naszego istnienia stanowi codzienność. A że fakt istnienia przeżywamy jako niezwykle ważny, więc ogarnia nas zdumienie, ilekroć uświadamiamy sobie, że upływa ono na drobiazgach.” (J. Brach-Czaina, „Szczeliny istnienia”, Kraków 1999, s. 55)

Dla Jolanty Brach-Czainy, którą pożegnaliśmy w marcu, tym, co upewnia nas w naszym istnieniu, co zakorzenia nas w materialnej rzeczywistości, jest dotyk. To za jego sprawą wchodzimy w kontakt z innymi ciałami i to on najmocniej – namacalnie – daje nam odczuć, że jesteśmy częścią świata. Świadomość współistnienia z innymi bytami na najbardziej podstawowym, bo materialnym, poziomie może z początku niepokoić… ale może też zachwycać.

Świadomość i zachwyt to pojęcia wyznaczające temat konkursu na esej, który z okazji 25-lecia istnienia Collegium Invisibile organizuje we współpracy z miesięcznikiem „Znak”. Przytoczona myśl Brach-Czainy jest tylko jedną z możliwych interpretacji związku pomiędzy tytułowymi kategoriami – zachęcamy więc do nadsyłania swoich propozycji!

Zwycięskie prace zostaną nagrodzone publikacją w na stronie miesięcznika. Nagrodą będą też dodatkowe punkty podczas rekrutacji do Collegium Invisibile oraz udział w jednym z jego programów.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby uczące się w szkołach ponadpodstawowych oraz studiujące na studiach I stopnia. Teksty, liczące sobie do 3000 słów i sformatowane według wytycznych zawartych w poniższym regulaminie, prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza: https://bit.ly/3CGVNsA

Regulamin: https://bit.ly/3xCJtpo