Absolwenci

Społeczność Collegium współtworzy niemal 250 absolwentów, którzy realizują swoje naukowe pasje w placówkach akademickich na całym świecie bądź pracują w sferze kultury, mediów, prawa, administracji czy biznesu.