O nas

Collegium Invisibile jest stowarzyszeniem działającym na rzecz wspierania rozwoju intelektualnego i społecznego wyróżniających się polskich studentów i studentek, doktorantów i doktorantek. Wierzymy w wartość samodzielnego rozwijania pasji badawczej oraz kluczową rolę bezpośredniej współpracy i dialogu w procesie kształcenia. Dążymy do upodmiotowienia młodych uczonych i inspirujemy do przyjmowania w swych działaniach postawy społecznej odpowiedzialności. Collegium jest organizacją samorządną oraz działającą pro publico bono.

Programy

Funkcjonowanie Collegium Invisibile opiera się na współpracy naukowców, studentów oraz uzdolnionej młodzieży w ramach modelu „Piramidy Wiedzy”. Ta niewidzialna konstrukcja jest zbudowana ze wzajemnie powiązanych programów edukacyjnych i naukowych, w ramach których członkowie i członkinie stowarzyszenia mogą występować zarazem w roli uczniów, partnerów i nauczycieli. Owa struktura umożliwia przepływ idei i doświadczenia między wszystkimi osobami zaangażowanymi w naszą działalność, pozwalając doskonalić się w każdej z przyjętych ról i przekazywać innym zdobytą wiedzę.

Dla studentów

Studia w Collegium Invisibile polegają na działalności badawczej i dydaktycznej w ramach organizowanych przez nas programów i obozów naukowych. Odbywają się równolegle do nauki na uczelniach wyższych, a ich elastyczna konstrukcja umożliwia podejmowanie działalności dostosowanej do sytuacji akademickiej i zawodowej collegiantów.

Dla kandydatów

Członkostwo w Collegium Invisibile to okazja do rozwoju naukowego dla studentów i studentek wszystkich kierunków - humanistycznych, społecznych, biomedycznych czy matematyczno-przyrodniczych. Mogą się o nie ubiegać obywatele polscy studiujący na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą, którzy ukończyli pierwszy rok studiów, oraz na tych samych zasadach cudzoziemcy studiujący w Polsce. Szczegóły bieżącej rekrutacji publikujemy w grudniu każdego roku.

Wspieraj nas!

Collegium Invisibile posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Działamy pro publico bono. Bieżące wydatki administracyjne pokrywane są dzięki składkom członkowskim, darowiznom oraz wpływom z 1% podatku dochodowego przekazywanego przez wspierające nas osoby. Koszty organizacji programów pokrywane są przede wszystkim dzięki zewnętrznym źródłom finansowania.