Władze

Collegium jest samorządnym i niezależnym stowarzyszeniem. Działalność „niewidzialnego kolegium” prowadzona jest przez cztery organy, powoływane przez Walne Zgromadzenie Członków. Co roku studenci wybierają spośród siebie członków Zarządu (odpowiedzialnego za organizację pracy Collegium) oraz Komisji Rewizyjnej (pełniącej funkcje kontrolne). Gwarantem merytorycznej jakości naszej działalności jest Rada Naukowa, w której zasiadają wybitni uczeni, w tym rektorzy prestiżowy polskich uczelni wyższych w Polsce; jej przewodniczącym jest Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Nad właściwym rozwojem stowarzyszenia czuwa Rada Powiernicza.

Zarząd 2022/23

- Rafał Kłosek – przewodniczący

- Kinga Szczepaniak

- Agata Wolna

- Bartosz Biskup

- Juliusz Stefański

Komisja Rewizyjna 2022/23

- Sebastian Machera

- Marta Przybył

- Kacper Kolęda

- Bartłomiej Wojnowski

- Bartosz Nowak

Rada Naukowa

- Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Przewodniczący Rady Naukowej. Profesor nauk ekonomicznych oraz rektor Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024. Zobacz biogram.

- Prof. dr hab. Anna Jedynak

Sekretarz Rady Naukowej. Filozof, profesor nauk humanistycznych, zajmująca się rolą poznawczą języka. Wykłada w Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zobacz biogram.

- Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Literaturoznawczyni, profesor nauk humanistycznych i rektor Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu w kadencji 2020–2024. Zobacz biogram.

- Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Profesor nauk technicznych i rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w kadencji 2020-2024. Zobacz biogram.

- Prof. dr hab. Anna Brożek

Filozof i pianistka. W 2008 uzyskała uniwersytecie habilitację w zakresie nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2015 w Akademii Muzycznej w Krakowie habilitację w zakresie sztuki muzycznej. Członek Rady Naukowej Collegium Invisibile, absolwentka Collegium. Zobacz biogram.

- Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

Historyk, profesor nauk humanistycznych i rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024. Zobacz biogram.

- prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

Profesor nauk medycznych i rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2020-2024. Zobacz biogram.

Rada Powiernicza

- prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

- dr Leopold Hess

- dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof. UW

- dr hab. Adam Gendźwiłł

- dr hab. Ewa Rudnicka

- dr hab. Adam Izdebski

-