Władze

Collegium jest samorządnym i niezależnym stowarzyszeniem. Działalność „niewidzialnego kolegium” prowadzona jest przez cztery organy, powoływane przez Walne Zgromadzenie Członków. Co roku studenci wybierają spośród siebie członków Zarządu (odpowiedzialnego za organizację pracy Collegium) oraz Komisji Rewizyjnej (pełniącej funkcje kontrolne). Gwarantem merytorycznej jakości naszej działalności jest Rada Naukowa, w której zasiadają wybitni uczeni, w tym rektorzy prestiżowy polskich uczelni wyższych w Polsce; jej przewodniczącym jest Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Nad właściwym rozwojem stowarzyszenia czuwa Rada Powiernicza.

Zarząd 2020/21

- Aleksander Musiał – przewodniczący

- Wojciech Kordyzon

- Kinga Mądraszewska

- Maria Nowakowska

- Maria Różańska

Komisja Rewizyjna 2020/21

- Kinga Szczepaniak – przewodnicząca

- Paweł Słup

- Katarzyna Szarla

- Agata Wolna

- Ewa Zakrzewska

Rada Naukowa

- Dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Doktor habilitowany nauk chemicznych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny i rektor Uniwersytetu Warszawskiego w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. W Radzie Naukowej Collegium Invisibile pełni funkcję Przewodniczącego. Zobacz biogram.

- Prof. dr hab. Anna Jedynak

Sekretarz Rady Naukowej. Filozof, profesor nauk humanistycznych, zajmująca się rolą poznawczą języka. Wykłada w Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zobacz biogram.

- Prof. dr hab. Anna Brożek

Filozof i pianistka,. W 2008 uzyskała uniwersytecie habilitację w zakresie nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2015 w Akademii Muzycznej w Krakowie habilitację w zakresie sztuki muzycznej. Członek Rady Naukowej Collegium Invisibile, absolwentka Collegium. Zobacz biogram.

Rada Powiernicza

- dr Leopold Hess

- prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

- dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof. UW

- dr Karolina Lewestam

- dr hab. Konrad Osajda, prof. UW

- dr Magdalena Radwan-Röhrenschef

- dr Agata Stasik