Inne

Biblioteka Collegium Invisibile

Ze względu na trudności w dostępie do literatury obcojęzycznej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, Collegium Invisibile wspierało swoich studentów zakupem wybranych książek naukowych na ich użytek. Zbudowany wówczas księgozbiór Collegium jest obecnie przechowywany jako depozyt w Połączonych Bibliotekach WFiS UW, IFiS PAN i PTF przy Krakowskim Przedmieściu 3. Studenci Collegium mają prawo korzystać z książek na miejscu oraz wypożyczać je do domu.

Projekt Fleck

W ramach tego programu w latach 2008–2009 Collegium wspierało studentów i studentki ukraińskich uczelni. Działania w ramach programu polegały na przekazywaniu fachowych publikacji naukowych (głównie w języku angielskim, niemieckim i polskim), do których dostęp na Ukrainie był wówczas ograniczony. Pomysłodawcami i koordynatorami projektu byli Aleksandra i Michał Bilewiczowie.