Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

Psycholog, seksuolog, wykładowca, kierownik grantów naukowych, biegły sądowy w dziedzinie seksuologii, doktorant (n. med. oraz n. tech.). Obszar pracy zawodowej i naukowej: seksuologia (charakterystyka i diagnoza zaburzeń preferencji seksualnych), informatyka (zastosowania sieci neuronowych w naukach medycznych i społecznych), psychologia (wpływ aspektów psychologicznych na seksualność), biologia sądowa (antropologia sądowa w zakresie materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich).