Wojciech Kordyzon

Na Wydziale Polonistyki UW przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą polemicznym dialogom religijnym XVI wieku w dawnej Rzeczypospolitej oraz edycję polskiego przekładu „Trajedyi o Mszej” (1560) Bernardina Ochina. Interesuje się kulturą dawną w jej rozmaitych przejawach, zwłaszcza historią druku, a także literaturą renesansową i reformacyjną. Zajmuje się edytorstwem tekstów staropolskich. W Collegium Invisibile od 2016 roku.