Tomasz Grzywa

Jestem studentem IV roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz doktorantem w Zakładzie Immunologii w ramach Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Moje zainteresowania badawcze skupiają się na regulacji odpowiedzi układu odpornościowego, w szczególności pod kątem odpowiedzi przeciwnowotworowej.