Paulina Gurgul

Doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Filozofii w ramach MISH oraz elektronicznego przetwarzania informacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Alumna Europejskiej Akademii Dyplomacji w specjalności międzynarodowych organizacji. Odbyła staż badawczy na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne w Centre d’histoire des philosophies modernes de la Sorbonne. Studiowała również na Sapienza Università di Roma. Jako laureatka programu Diamentowy Grant MNiSW realizuje projekt “Filozoficzne ujęcia wyobraźni poetyckiej. Wokół myśli Gastona Bachelarda”. Sprawuje opiekę merytoryczną nad Sekcją Filozofii Kultury Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ oraz pracuje w redakcji czasopisma “Bachelard studies” publikowanego przez Mimesis Edizioni. W Collegium od 2015 roku - przewodniczy stowarzyszeniu w kadencji 2021/22, wcześniej pełniła funkcję członkini zarządu i komisji rewizyjnej, a także współkoordynowała programy oraz obozy naukowe.