Michał Gulczyński

Doktorant Uniwersytetu Bocconiego w Mediolanie w dziedzinie polityki publicznej i administracji. Interesuje się integracją europejską, zachowaniami wyborczymi i płcią w polityce. Ukończył studia licencjackie z ekonomii międzynarodowej i iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz magisterskie ze studiów wschodnioeuropejskich na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim i europejskich studiów interdyscyplinarnych w Kolegium Europejskim w Natolinie. Spędził po semestrze na Uniwersytecie Chilijskim, Papieskim Uniwersytecie Ksaweriańskim w Bogocie, Uniwersytecie Barcelońskim, Wyższej Szkole Ekonomii w Moskwie i Uniwersytecie Padewskim. Odbył staż m.in. w Dyrekcji Generalnej Handlu Komisji Europejskiej. W 2013 roku założył studencką stronę o Ameryce Łacińskiej iberoameryka.com. Od 2015 roku organizuje „Forum Szkół Polskich. Poznań – Europa” – obóz dla młodzieży z liceów w Polsce i za granicą.